Futures-opties Trading Wikipedia


Recent gezocht

They can be used for hedging against an existing equity position, or speculating on future movements of the index. Indices for OTC products are broadly similar, but offer more flexibility. Equity basket derivatives are futures, options or swaps where the underlying is a non-index basket of shares. They have similar characteristics to equity index derivatives, but are always traded OTC over the counter, i.

Single-stock futures are exchange-traded futures contracts based on an individual underlying security rather than a stock index. Their performance is similar to that of the underlying equity itself, although as futures contracts they are usually traded with greater leverage. Another difference is that holders of long positions in single stock futures typically do not receive dividends and holders of short positions do not pay dividends. Single-stock futures may be cash-settled or physically settled by the transfer of the underlying stocks at expiration, although in the United States only physical settlement is used to avoid speculation in the market.

An equity index swap is an agreement between two parties to swap two sets of cash flows on predetermined dates for an agreed number of years. The cash flows will be an equity index value swapped, for instance, with. Swaps can be considered a relatively straightforward way of gaining exposure to a required asset class.

They can also be relatively cost efficient. An equity swap is an exchange of future cash flows between two parties that allows each party to diversify its income for a specified period of time while still holding its original assets. The two sets of nominally equal cash flows are exchanged as per the terms of the swap, which may involve an equity-based cash flow such as from a stock asset that is traded for a fixed-income cash flow such as a benchmark rate , but this is not necessarily the case.

Besides diversification and tax benefits, equity swaps also allow large institutions to hedge specific assets or positions in their portfolios. Other examples of equity derivative securities include exchange-traded funds and Intellidexes. From Wikipedia, the free encyclopedia. Main article: Option finance. Main article: Warrant finance.

AEX futures (FTI) | De meest populaire Nederlandse future

Main article: Convertible bond. Main article: Stock market index future. Main article: Equity swap. Bovendien vindt bij de opties Amerikaanse stijl de afwikkeling fysiek plaats terwijl bij de opties Europese stijl dit cash gebeurt. De benaming Amerikaans of Europees heeft verder geen enkele betrekking op de opties in de Verenigde Staten of in Europa; op beide markten zijn aandelenopties over het algemeen "Amerikaans" en indexopties "Europees".

Wat zit er achter de investeringen?

Het is niet mogelijk om de exacte prijs van een optie te bepalen als er onzekerheid bestaat over het verloop van de onderliggende waarde in de toekomst. Om met deze onzekerheid om te gaan maakt men een inschatting van de verwachte volatiliteit van de onderliggende waarde, ongeacht de richting van de beweging. Overige variabelen die van belang zijn voor de prijsbepaling van opties zijn concreter en vaak bekend.

Met behulp van het Black en Scholes model of een binomiaal model kan men de prijs van een optie bepalen. De prijs blijft echter het resultaat van de variabelen die men gebruikt in het model, en de prijs kan derhalve nooit bepaald worden omdat deze variabelen slechts schattingen zijn die per optiehandelaar kunnen verschillen. Een optie heeft een intrinsieke waarde wanneer de beurskoers boven de uitoefenprijs ligt bij een calloptie of wanneer de beurskoers onder de uitoefenprijs ligt bij een putoptie: de intrinsieke waarde is het verschil.

In de grafiek hiernaast: bij een uitoefenprijs van 20 euro heeft de optie een intrinsieke waarde vanaf die 20 euro. Het resultaat is echter tot 24 euro nog negatief, omdat de optiepremie 4 euro is. Deze 4 euro wordt ook wel aangeduid als de tijdswaarde van de onderliggende optie. Maar omdat de premie al betaald is, zal de optie vanaf deze koers wel uitgeoefend worden, tot 24 euro om het verlies te beperken, en pas boven 24 euro om de winst te incasseren. Voor de verhouding tussen de intrinsieke waarde en de koers van de onderliggende waarde worden een drietal termen gebruikt:.

Een van de belangrijkste variabelen voor de waardering van opties is de verwachte volatiliteit.

Deze verwachte volatiliteit kan worden afgelezen uit de opties zoals die verhandeld worden in de markt. De hoogte van de verwachte of "implied" volatiliteit wordt regelmatig gebruikt voor analyses. Het geeft de "angst" weer die in de markt heerst. In werkelijkheid bestaat de verwachte volatiliteit niet.

De weergegeven "angst" in de markt is een meetbaar actueel feit. Het is een expliciet gegeven in plaats van een impliciete voorspelling. De VAEX-grafiek, met onduidelijke x-as waarden, is vrij nauwkeurig na te maken ondanks verschillende grootheden en onzuiverheden. Dit kan door uit te rekenen hoeveel procent de hoogste stand per dag van de AEX-index, over de periode september tot en met oktober , hoger was dan de laagste stand van de dag.

Bereken, te beginnen met de uitkomst van 7 september , het gemiddelde van deze en vier voorliggende uitkomsten. Een grafiek van deze 5-daagse gemiddelden benadert de VAEX-grafiek, een enkele piek daargelaten. Dit zou betekenen dat optiepremies altijd een perfecte voorspeller zijn van de toekomstige volatiliteit. In de praktijk wordt de historische volatiliteit gevolgd, in zeer beperkte mate gecorrigeerd met verwachtingen, en is er geen sprake van een feilloze impliciete volatiliteit.

Wat zijn opties, warrants, futures en turbo’s?

Particuliere beleggers zijn het meest vertrouwd met eenvoudige opties op aandelen en aandelenindices. Deze worden dan ook het meeste verhandeld op Euronext. Ook op andere onderliggende waarden worden opties verhandeld, waarbij vooral de opties op rentestanden tussen banken onderling op grote schaal verhandeld worden. De exacte specificaties per optieklasse kan verschillen, maar het elementaire principe van calls en puts is overal gelijk.

Een populaire bewering is dat optiehandel een zero-sum game zou zijn.

Binaire opties

De winst van de ene partij is het verlies van de andere partij. Optiehandel is echter geen zero-sum game. Ten eerste hebben beide partijen bij het aangaan van de overeenkomst een positieve uitkomstverwachting, inclusief transactiekosten. Daarmee is het geen zero-sum game meer.

In de praktijk is het ook geen zero-sum game, omdat de positie niet risicoloos kan worden aangegaan zonder de onlosmakelijke afdekking. Zo kan een verlies op een verkochte calloptie meer dan worden goedgemaakt door een stijging van de koers van het onderliggende aandeel. Zowel de koper als de verkoper van de calloptie kunnen de positie tegelijkertijd winstgevend afsluiten. De koper van de calloptie profiteert van de stijging van de waarde van de optie. De verkoper van de calloptie profiteert van de koersstijging van het onderliggende aandeel, maar levert een deel van die koerswinst in door de gestegen waarde van de optie.

Bij aandelenopties is de handelseenheid unit of trading , ook contract genoemd, meestal een optie met als onderliggende waarde aandelen. De koers wordt echter per aandeel opgegeven.

Amerikaanse opties tips

De Nederlandse optiemarkt staat bekend als liquide en inzichtelijk voor particuliere beleggers. In tegenstelling tot buitenlandse optiebeurzen worden er in alle optieseries bied- en laatprijzen afgegeven. Daardoor is het eenvoudig om te zien wat een optie waard is, en op welke prijzen men kan handelen. De beurs Euronext verplicht professionele handelaren continu hun prijzen "quotes" af te geven.

Dat gebeurt tegenwoordig automatisch met computersystemen. Ten tijde van het systeem met fysieke handel op de beursvloer namen veel verschillende optiehuizen deel aan de handel. Tegenwoordig zijn veel kleinere partijen in de problemen gekomen door het toegenomen belang van investeringen in software en de krappere spread tussen de bied- en laatprijs.

De grootste optiehuizen op de Amsterdamse beurs zijn in volgorde van grootte: [3]. Kleinere spelers op de Nederlandse optiebeurs zijn Flow Traders en Leopark. Optiehuis Intal is eind mei ten onder gegaan. Bij handel in aandelen komt het slechts zelden voor dat een aandeel zijn complete waarde verliest. Meestal is het risico beperkt tot enkele procenten of enkele tientallen procenten van het ingelegde vermogen. Bij het kopen van opties ligt dat heel anders: door de hefboomwerking van het optiemechanisme komt het heel regelmatig voor dat opties waardeloos worden.

Bij het schrijven van putopties is het maximale verlies het aantal onderliggende aandelen maal de uitoefenprijs. Bij het schrijven van callopties zonder de aandelen in bezit te hebben kunnen de verliezen in theorie onbeperkt oplopen. Om de risico's te beperken eist de beurs bij het schrijven van opties dat er voldoende onderpand aanwezig is om bij niet al te onwaarschijnlijke koersbewegingen eventuele verliezen te kunnen financieren. Dit noemt men de margin die men aan moet houden.

Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia
Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia
Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia
Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia
Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia
Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia
Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia
Futures-opties Trading Wikipedia Futures-opties Trading Wikipedia

Related Futures-opties Trading WikipediaCopyright 2020 - All Right Reserved